SWOP

Bestuur SWOP

Vic Asselberghs, voorzitter, afgevaardigde Vereniging Psorinovo
Henk Hulshuizen, secretaris, afgevaardigde Psoriusis Vereniging Nederland
Frans Burgers, penningmeester
Peter van Dam, afgevaardigde Psoriasis Vereniging Nederland
Ben Koster, afgevaardigde Vereniging Psorinovo.

Doelstelling

1.           De stichting heeft ten doel:

       a.    Het bevorderen, initiëren en doen uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek ten behoeve van psoriasis en daaraan en daarmee gerelateerde aandoeningen.

       b.    het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

2.            De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:

       a.     Fondsenwerving, subsidies, giften of het anders zins genereren van inkomsten.

       b.     Het aangaan en onderhouden van relaties en samenwerkingsverbanden met    leidende instellingen en opinieleiders op het gebied van psoriasis.

Cijfers 2013

         
2013 SWOP        
         
Inkomsten   Uitgaven    
         
Giften  €       275,00        
    Bankkosten  €        95,03  
           
PVN  €    6.000,00        
VP  €    4.000,00        
         
    Vergaderkosten  €      195,50  
           
         
    Reservering  € 10.000,00  
         
           
    Resultaat  €      (15,53)  
         
   €   10.275,00    € 10.275,00  
         
         
Balans 2013        
         
         
Bank  €   10.393,54 Eigen vermogen  €      618,54  
           
         
Debiteuren  €       225,00 Cred. Erasmus  € 10.000,00  
         
         
   €   10.618,54    € 10.618,54  
         
         
         
Kapitaalsvergelijking   2013    
         
EV 2013  €       634,07      
Resultaat 2013  €        (15,53)      
           
   €       618,54      
         
         
         
         
         

Cijfers 2014

2014 SWOP        
         
Inkomsten   Uitgaven    
         
Giften  €       275,00        
    Bankkosten  €         99,70  
           
      reiskosten  €       198,90  
      bloemetje  €         29,90  
         
    Vergaderkosten  €       612,50  
           
         
    Erasmus  €   10.000,00  
         
    Resultaat  € (10.666,00)  
           
         
              
   €       275,00    €       275,00  
         
         
         
Balans 2014        
         
         
Bank  €       452,54 Eigen vermogen  €        (47,46)  
           
           
             
    Vooruitontvangen  €       500,00  
         
   €       452,54    €       452,54  
         
         
         
Kapitaalsvergelijking   2014    
         
EV2014  €       618,54      
Resultaat  € (10.666,00)      
Vrijval reserve  €   10.000,00      
   €        (47,46)      
         
         
Niet uit de balans blijkende verplichting.    
TV-uitzending RTL4 te maken door Multimavision in 2015  
Totale kosten € 5.384,-- waarvan 3/5 deel voor rekening PVn en 2/5 deel VP.
In 2015 van PVN € 750,-- te ontvangen.