Is Psorinovo de oplossing?

Dubbele betekenis

Psorinovo is de naam van het geneesmiddel, maar is ook de naam van de vereniging van 'ex' psoriasispatiënten die we hebben opgericht en wij zijn met velen. Honderden gingen ons voor in de afgelopen tijd. Wij spreken uit onze ervaring en willen die doorgeven. Sommigen van ons zijn al ruim 25 jaar vrij van psoriasis en al mag je dat officieel niet als "genezing" betitelen, het komt er in de praktijk wel op neer. Slechts éénmaal per jaar bezoeken we de dokter voor een nieuw recept en een bloedonderzoek.

Behandelingsprotocol

Behandelingsprotocol psoriasis volgens de Werkgroep Fumaraat Nederland

Voordat een behandeling begint, worden bij het eerste consult door de arts de personalia geregistreerd, liefst inclusief het emailadres. Vervolgens wordt uitvoerig geïnformeerd welke psoriasisklachten de patiënt precies heeft, waardoor die erger of juist minder werden, hoe lang die klachten bestaan en wat er aan is gedaan. Ook wordt geïnformeerd naar andere gezondheidsklachten. Hierna volgt een algemeen lichamelijk onderzoek en in het bijzonder het onderzoek van de huid en de gewrichten. Alle genoemde gegevens worden, voor zover van belang van de behandeling, genoteerd.

Als besloten wordt tot een behandeling met Psorinovo wordt door de arts een formulier voor uitgebreid laboratoriumonderzoek ingevuld, eventueel kan recent verricht bloedonderzoek worden opgevraagd, bijvoorbeeld via de huisarts. De medicijnbehandeling begint pas als de uitslag van dit onderzoek bekend is en de uitslag tussen arts en patiënt is besproken (meestal telefonisch). Omdat voorafgaand aan ieder consult een bloedonderzoek plaats vindt, wordt de eerste keer een tweede lab formulier meegegeven.

Hierna volgt een uiteenzetting van het psorinovo-behandelplan, t.w. opbouwfase, plateaufase, afbouwfase, onderhoudsfase, het ongeveer te verwachten aantal consulten in het eerste jaar en eventueel een voedingsadvies in overleg met de patiënt. Het is van belang dat de patiënt het juiste middel gebruikt, d.w.z. psorinovo en niet een daar op gelijkend middel. Apotheken leveren soms iets anders af en daar moet op gelet worden. Ook kan kort de situatie m.b.t. de vergoedingen vermeld worden.

De arts kan ook schriftelijke informatie aan het bovenstaande toevoegen, maar niet in plaats daarvan. Het volgende is tenslotte van belang om de behandeling beter te begrijpen en daardoor vol te houden.

Het doseringsschema is er in de eerste plaats op gericht eventuele onaangename bijwerkingen te voorkomen. Niet primair op het zo spoedig mogelijk bereiken van resultaat. Daarom moeten de psorinovotabletten bij een maaltijd en niet op een lege maag worden gebruikt. Bij meer dan 1 tablet per dag wordt de dosis gelijkmatig in de tijd verdeeld. Innemen met 100 ml yoghurt kan bijwerkingen helpen voorkomen.

Het gangbare doseringspatroon is opgebouwd als een trap, waarbij de dagdosering wekelijks met 30 mg psorinovo wordt verhoogd. Men gaat hier mee door totdat duidelijke verbeteringen optreden. Bij ernstige flushing-verschijnselen de dosis een week lang één trede verlagen dan nogmaals proberen een trede hoger te komen. Bij diarree de medicatie enkele dagen onderbreken tot de diarree is verdwenen en doorgaan met de dosering waarbij geen diarree optrad. Daarna: zeer behoedzaam, met grotere intervallen de dosis opvoeren. Bij duidelijk resultaat de dosis niet verder verhogen. Pas verder verhogen als verbetering van de huid niet doorzet.

Wanneer optimaal resultaat is bereikt moet de patiënt deze dosis langdurig voortzetten; ongeveer gedurende dezelfde periode als de duur van de opbouwfase. Daarna zeer geleidelijk afbouwen, net zo traag als de opbouwfase, maar nu net andersom. Als weer opnieuw huidverschijnselen optreden of toenemen, moet teruggegaan worden tot de dagdosering van twee stappen eerder. Uiteraard zijn deze richtlijnen algemeen en ze moeten altijd geïndividualiseerd worden.

Was het maar zo eenvoudig

Het antwoord op de vraag waarom de farmaceutische industrie dan niet op grote schaal psorinovo gaat produceren, heeft een economische reden en vereist bovendien een technische uiteenzetting over wetgeving en over het werkingsprincipe van het middel. Dit komt uitgebreid aan de orde in de rubriek: professional. Maar, zult u zeggen, het gaat toch niet alleen maar om geld in de gezondheidszorg. Als psorinovo echt zo goed werkt en al zo lang bekend is, zou iedere dermatoloog het toch willen toepassen. Dan komt er toch vanzelf vraag naar bij de industrie? Dat klinkt heel logisch en oppervlakkig bezien lijkt er geen speld tussen te krijgen. Helaas, was het maar zo eenvoudig!

Voor professionals

Deze logische vraag vraag verdient natuurlijk een degelijk antwoord, maar dat is te veel gevraagd in het kader van deze voor het publiek bestemde site. Voor professionals en wetenschappers zijn antwoorden te vinden in de rubriek: professional. Toegang tot deze rubriek is mogelijk nadat een wachtwoord is ontvangen dat per email (waarin tevens het BIG-registratienummer danwel AGB-registratienummer staat vermeld) aangevraagd kan worden via: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Voor in België gevestigde zorgverleners wordt een gebruikersnaam en wachtwoord aangemaakt nadat naw-gegevens en het RIZIV-nummer zijn doorgemaild en we een bevestiging van het RIZIV hebben ontvangen dat de inschrijving juist is.
Klik hier voor voedingsadvies.

Z-index nummering

Psorinovo staat geregistreerd onder KNMP nummer: 13860127
120 mg en 30 mg daarvan zijn beide Z-Indexnummers 15568865 en 15568873

Warmtegolven en rode huid

Bij de meeste mensen treedt enkele uren na het gebruik van psorinovo een verwijding op van de bloedvaten in de bovenste helft van het lichaam. Dit verschijnsel is het sterkst als het middel op een lege maag wordt gebruikt. Na verloop van tijd went het lichaam aan psorinovo en verdwijnt deze reactie. Een aanwijzing dat psorinovo de energievoorziening in het lichaam stimuleert is, dat patiënten die psorinovo gingen gebruiken, regelmatig waarnemen dat oude, schilferige psoriasisplekken voordat ze verdwijnen eerst veel roder worden Soms treedt daarbij dan jeuk op, waarvoor aanvullende behandeling nodig kan zijn. Jeuk is bekend als een genezingssymptoom en wijst op sterkere doorbloeding. Een voorbeeld van dit rood worden door de behandeling is op deze site te zien op de eerste drie foto's van een bovenbeen onder C op de bovenste rij van de pagina: Resultaat gefotografeerd.