De foto's betreffen steeds patienten bij wie jarenlange standaardbehandelingen geen resultaat hadden opgeleverd en hebben geen betrekking op personen waarvan de naam op deze website voorkomt.

Door aanklikken van de letters A, B, C, D en E boven de foto's krijgt u diverse series te zien. Bekijk de foto's van links naar rechts.

De eerste vier series tonen aan dat psorinovo al binnen enkele weken een gunstig effect heeft. Serie E toont aan dat psorinovo ook na 12 jaar gebruik nog steeds werkzaam is. Veel andere psoriasis-medicijnen werken na verloop van tijd niet meer, of mogen wegens bijwerkingen niet langer gebruikt worden.

Aanklikken van een foto geeft een groter beeld en informatie over het tijdstip waarop die foto genomen werd.

Het copyright© van deze foto's berust bij L. Kunst, arts.

Fotopagina: A  B C D E

 

hand_onbehandeld_100 hand_na_4_weken_psorinovo_behandeling_100

hand_na_2_maanden_psorinovo_behandeling_100

hand onbehandeld hand na 4 weken psorinovo
behandeling
hand na 2 maanden
psorinovo behandeling

 

b1.1 detail_opname_onbehandelde_knie_100 benen_na_6_weken_psorinovo_behandeling_100 detail_rechter_knie_na_6_weken_psorinovo_behandeling_100
been onbehandeld detail opname onbehandelde
knie
benen na 6 weken
psorinovo behandeling
detail rechter knie na
6 weken psorinovobehandeling